سلام خدمت بازدیدکنندگان "گالری فیزیک"

تولد

چهارسال پیش، تو همچین روزایی، گالری فیزیک تاسیس شد!

روزهای خوشی رو با هم گذروندیم  

انشاءالله که ادامه داشته باشه