گالری فیزیک ، چهره انسان از ابتدای خلقت ثابت نبوده و دچار تغییراتی شده است. در فیلمی که در زیر مشاهده می کنید، این تغییرات در چند ثانیه به نمایش گذاشته می شوند.

این ویدیو که از سوی ناسا منتشر شده ، تکامل چهره انسان در طول شش میلیون سال را نشان می‌دهد.

[http://www.aparat.com/v/yiBa2]