مسعود نعمتی نسب چهارشنبه 27 آبان 1394 10:34 ب.ظ نظرات ()
سخنان انیشتین

"دنیایی که ما ساخته ایم فرایندی از تفکر ماست. این جهان بدون تغییر تفکر ما، تغییر نمی کند"
آلبرت انیشتین