مسعود نعمتی نسب پنجشنبه 29 مرداد 1394 02:44 ب.ظ نظرات ()
آزمون کهکشان راه شیری!
دارای 10 سوال 3 گزینه ای

MilkyWay Quiz

اگر می خواهید اطلاعت خودتان را در رابطه با کهکشانی که در آن زندگی می کنیم محک بزنید پیشنهاد میکنیم سوالات را نگاهی بیاندازید!

(پاسخ ها فردا پست خواهد شد)

سوالات در ادامه مطلب
سوالات:


1         کهکشان راه شیری چه نوع کهکشانی است؟

1.      مارپیچی باز

2.      بیضی

3.      مارپیچی بسته

 

2         نزدیک ترین کهکشان به راه شیری چیست؟

1.      کهکشان bob

2.      کهکشان آندرومدا

3.      کهکشان گرداب(Whirlpool )

 

3         حدودا چقدر ستاره در کهکشان ماست؟

1.      همان مقدار که در راهرو ستارگان هالیوود است

2.      100میلیون

3.      100میلیارد

 

4         چه جزئی از کهکشان راه شیری بیشترین حجم کهکشان را تشکیل می دهند؟

1.      گاز و خاک

2.      ستاره ها

3.      ماده تاریک

 

5         نام سیاهچاله ای که گمان می رود که در مرکز کهکشان راه شیری موجود باشد چیست؟

1.      Sagittarius A

2.      ابر بزرگ ماگلانی

3.      مکنده بزرگ

 

6         منظومه شمسی چقدر از مرکز کهکشان دور است؟

1.      یک سوم

2.      دوسوم

3.      دو درجه به راست و مستقیم تا صبح!

 

7         نام مجموعه ای که متشکل از 50 کهکشان است و کهکشان راه شیری هم جزو آنهاست چیست؟

1.      گروه محلی

2.      مجموعه موش

3.      خوشه مرکزی

 

8         کهکشان راه شیری چندساله است؟

1.      13.7 میلیارد ساله

2.      13.2 میلیارد ساله

3.      4.5 میلیارد ساله

 

9         نام اَبَر خوشه ی کهکشان ها که کهکشان راه شیری هم جزو آن است چیست؟

1.      ابرخوشه superfly

2.      ابرخوشهVirgo

3.      ابرخوشه تیرانداز

 

10    در نوار کهکشان راه شیری که در آسمان شب قابل مشاهده است، سبب تکه های تاریک چیست؟

1.      مناطقی از کهکشان که با غلیظ از خاک هستند

2.      مناطقی از کهکشان که ستاره کمتری دارند

3.      مناطقی از کهکشان که مملو از سیاهچاله استمنتظر پاسخ ها باشید!


برگرفته از سایت Space.com